โรงเรียนบ้านนาเสือก ยินดีต้อนรับ

พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน ปีการศึกษา 2558


กีฬาสายสัมพันธ์ สวาย-นาบัว ครั้งที่ 10


มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน


โครงการนาเสือกพร้อมใจ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย ภูมิใจรักท้องถิ่น


วันแม่แห่งชาติ 2558