โรงเรียนบ้านนาเสือก ยินดีต้อนรับ

คำขวัญโรงเรียน

บรรยากาศดี  มีคุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ