โรงเรียนบ้านนาเสือก ยินดีต้อนรับ

เพลงฟ้า-ขาว

เนื้อเพลงฟ้า- ขาว
ฟ้า ขาว เรางามเด่น เป็นสัญลักษณ์ 
พวกเรา บ้านนาเสือก เราร่วมใจ กันพร้อมเพรียง
                   ธงพลิ้ว โบกสะบัด
                   ธงพลิ้ว โบกสะบัด
                             พัดไกว
                             พัดไกว
          เชิดชูไสว แหล่ง
รวมน้ำใจ โรงเรียนเรา

          เล่นเราเล่น เรียนเราเรียน รักเรียน
หมั่นเพียรศึกษา การกีฬา เรามีมาไม่ซบเซา
                   ฟ้า ขาว  โบกสบัด
                   ฟ้า ขาว  โบกสบัด
                             พัดไกว
                             พัดไกว
          เชิดชูไสว  มีน้ำใจ คุณธรรม ความดี