โรงเรียนบ้านนาเสือก ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเสือก ปีการศึกษา 2559   
        
ส่วนล่างของฟอร์ม
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
6
7
13
1
อบ.2
10
1
11
1
รวม อบ.
16
8
24
2
ป.1
7
4
11
1
ป.2
8
1
9
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
5
1
6
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
35
17
52
6
รวมทั้งหมด
51
25
76
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559