โรงเรียนบ้านนาเสือก ยินดีต้อนรับ

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน