โรงเรียนบ้านนาเสือก ยินดีต้อนรับ

ภาพกิจกรรม

- กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 2557
- รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม วันที่ 13 ธ.ค.2556
- รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม วันที่ 11 ธ.ค. 2556
- พิธีถวายราชสดุดี "วันวชิราวุธ" 25 พฤศจิกายน 2556
- พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
- พิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหา มหาราชินี 2556 
- โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2556
- กิจกรรมวันครู 2556
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2556
สวัสดีคุณครู ปีการศึกษา 2556
- กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2556
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ร.ร.ที่มีผลสัมฤทธิ์พัฒนาการก้าวหน้า 10 อันดับ 2556
- แสดงความยินดีกับครูธีรศักดิ์ หวลระลึกที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 2556
- ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ปราสาทหินพนมรุ้ง-ปราสาทหินเมืองต่ำ 2555
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี 2555
- กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง 2555  
- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2555
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2555
- การเลือกตั้งสภานักเรียน 2555
- พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 5 ธันวาคม 2555  
- การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2555  
- พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน ปีการศึกษา 2555
- การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Scinece Show  2555
- "นักเรียนยอดนักอ่าน" โครงการว้นละ 10 หน้า เดือนละ 10 เรื่อง ปีละ๑๐ เล่ม 2555
- การศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2554
- โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประจำปี 2554
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2554
- ร่วมกิจกรรมวันแม่ ที่ อบต.นาบัว 2554
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 2554
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2554
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2554
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2553
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2553
- พิธีแซนโฎนตาโรงเรียนบ้านนาเสือก 2553     
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 2553