สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าโรงเรียนบ้านนาเสือก

โครงการนาเสือกพร้อมใจ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย ภูมิใจรักท้องถิ่น