โรงเรียนบ้านนาเสือก ยินดีต้อนรับ

เอกลักษณ์โรงเรียน

บริเวณสะอาด  บรรยากาศร่มรื่น