สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าโรงเรียนบ้านนาเสือก

พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 5 ธันวาคม 2558