สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าโรงเรียนบ้านนาเสือก

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ กลุ่มโรงเรียนสวาย-นาบัว