โรงเรียนบ้านนาเสือก ยินดีต้อนรับ

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2557