โรงเรียนบ้านนาเสือก ยินดีต้อนรับ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557