โรงเรียนบ้านนาเสือก ยินดีต้อนรับ

งานวันครู ประจำปี 2557 (กลุ่มตำบลสวาย-นาบัว)