โรงเรียนบ้านนาเสือก ยินดีต้อนรับ

ร่วมพิธีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษจังหวัดสุรินทร์