โรงเรียนบ้านนาเสือก ยินดีต้อนรับ

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก